Katso tästä puoluetilasto 18.3.

ehdokkaista

KUVA_sisäilmaluvanneet_edustajat.JPG
Sisäilmalupauksen_tehneet_kansanedustaja
Sisäilmalupauksen_tehneet_kansanedustaja

Sisäilmalupauksen tehneet ehdokkaat

Tästä videosta voit katsoa, miten sisäilmalupauksen antaneet ehdokkaat ratkaisisivat Suomen sisäilmaongelman.

Kaikki ehdokkaiden yli 200 kommenttia näet tästä.

Katso ainutlaatuinen Sisäilmasairaan asema nyt ja tulevaisuudessa -vaalikeskustelu kokonaan tai pätkisssä täältä.

 • twitter
 • facebook

Sisäilmakeskustelussa ei pohjimmiltaan ole kyse rakennuksista vaan niissä elävistä ihmisistä.

 

Sisäilmasairas talo saatetaan korjata tusinan kertaa ja sitten purkaa.

Sisäilmasairas ihminen saattaa joutua ensin lääkäriin, sitten väistötilaan, sitten työelämän ulkopuolelle ja lopulta ehkä vielä yhteiskunnankin ulkopuolelle. Näin ei voi jatkua. 

Sairaat syrjäyttävillä rakenteilla menetämme uutta sukupolvea, ammattiosaamista ja rahaa

–   kaikki tulevaisuuden avaintekijöitä.  

Onko Suomi vuonna 2028 ihmisoikeuksia kunnioittava hyvinvointivaltio? 

Onko sisäilmasairaillakin yhdenvertaiset

sotepalvelut, toimeentulo sekä koulutus- ja työmahdollisuudet?

Kansanedustajaehdokas, tee sisäilmalupaus!

Kansalainen, allekirjoita tukiadressi!

Yhteisö, anna kannatusilmoitus!

Näin edistät terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennät eriarvoisuutta.

1/2

SISÄILMASAIRAS

Sisäilmasairaalla tarkoitetaan tässä henkilöä, jonka fyysinen terveys tavalla tai toisella heikkenee tai on heikentynyt hänen oleskellessaan sisäilmaongelmaisessa tai muutoin sisäilmaesteellisessä tilassa.

EDISTÄ SISÄILMASAIRAIDEN YHDENVERTAISUUTTA

 

EHDOKKAAN SISÄILMALUPAUS PERUSTELUINEEN

1. YHDENVERTAISET TERVEYSPALVELUT

Suomen perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset takaavat jokaiselle pääsyn riittäviin terveyspalveluihin. Sisäilmasairaiden kohdalla tämä ei kuitenkaan pääsääntöisesti toteudu. Mitä vakavammin sairas, sen todennäköisemmin tutkimuksia ja hoitoja evätään. Kukaan ei kanna kokonaisvastuuta, ei seuraa sairauden etenemistä eikä mittaa toimintakyvyn laskua. Moni ohjataan mielenterveyspuolelle, mistä sieltäkään ei apua saa fyysisiin sairauksiin tai kokonaistilanteen ratkomiseen. Lopulta moni ei enää voi edes fyysisesti mennä sisäilmaesteellisiin terveydenhuollon toimipisteisiin ja syrjäytyy näin osittain tai kokonaan terveyspalveluista.

Tarvitaan yhdenvertainen ihmisarvoinen kohtelu terveyspalvelujärjestelmässä sisältäen:

 • toimivat hoitopolut, sisäilmapoliklinikat ja tarpeenmukaiset kotiin vietävät terveyspalvelut

 • ensisijaisesti fyysiset tutkimukset ja hoidot

 • lisäksi yksilön mahdollisesti tarvitsema henkinen tuki tai hoito esim. traumapsykoterapia

 

2. YHDENVERTAISET SOSIAALIPALVELUT

Jokaisen perus- ja ihmisoikeuksiin kuuluu pääsy sosiaalipalveluiden piiriin yhdenvertaisesti. YK:n lapsen oikeuksien sopimus turvaa jokaisen lapsen mahdollisuuden elää ja kehittyä. YK:n vammaissopimus taas takaa pitkäaikaisista toimintarajoitteista kärsiville mahdollisuuden saada tukea arjessa toimimiseen ja esteettömään asumiseen. Julkisen vallan tehtävänä on edistää kaikkien muidenkin oikeutta asuntoon. Nämä perus- ja ihmisoikeudet eivät kuitenkaan nykyisin toteudu sisäilmasairaiden kohdalla.
 

 • Lapsiperheiden palvelut tulee järjestää lapsen oikeuksia kunnioittaen myös sisäilmasairaille lapsiperheille.

 • Vammaispalvelut tulee järjestää yhdenvertaisesti kaikille vaikeasti toimintarajoitteisille riippumatta diagnoosista tai sairauden syistä – myös sisäilmasta vammautuneille.

 • Sisäilmasairauden vuoksi asunnottomille on järjestettävä hätämajoitus ja tuki soveltuvaan eli sisäilmaesteettömään asumiseen.

3. YHDENVERTAINEN TOIMEENTULO

Perus- ja ihmisoikeudet takaavat jokaiselle perustoimeentulon turvan. Tätä ei kuitenkaan ole järjestetty sisäilmasairaille tosiasiassa yhdenvertaisesti muiden yhtä sairaiden kanssa. Työpaikkakyvyttömyyden, ympäristöherkkyyden ja toiminnallisen häiriön käsitteillä vältetään usein ilmaisemasta sitä, mitä muusta syystä vastaavasti toimintarajoitteisen kohdalla pidettäisiin sairaus-, vammais- tai esteettömyyskysymyksenä. Näin evätään myös perustuslaissa turvattu toimeentulo.

 • Tarvitaan tosiasiassa yhdenvertainen sosiaaliturva toimintarajoitteen syystä riippumatta – tämä on ensisijaisesti poliittinen kysymys. Sisäilmasairaalla on oltava oikeus siirtyä sisäilmaesteellisestä toimitilasta itselleen soveltuvaan eli sisäilmaesteettömämpään tilaan ja, tämän ollessa epärealistista tai mahdotonta, saada soveltuvaa sosiaaliturvaa. Sosiaaliturvassa on huomioitava myös sairauden aiheuttamat todelliset kustannukset.

4. YHDENVERTAISET KOULUTUS- JA TYÖMAHDOLLISUUDET

Koulutuksen saaminen ja työn tekeminen ovat perustavanlaatuisia oikeuksia, joista riippuu seuraavan sukupolven sivistysaste ja kansamme menestys tänään ja huomenna. Pienellä Suomella ei ole varaa menettää lasten ja osaavien ammattilaisten panostusta maamme hyvinvointiin, vaurauteen ja menestykseen. Kuitenkin lähes 10% lapsistamme opiskelee sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloissa, ja paljon useammat altistuvat sisäilmaongelmille päivittäin kouluissa ja työpaikoilla. Vakavimmin sairastuneet lapset eivät aina saa peruskoulun päättötodistusta eikä heillä ole välttämättä mahdollisuuksia ammattiopintoihin ja työelämään ilman oikeita tukitoimia. Samalla sisäilmasairaat ammattilaiset työskentelevät puolitehoisesti tai tippuvat työelämästä kokonaan. Suomessa on meneillään vastentahtoinen aivopako  –  ei ulkomaille vaan yhteiskunnan ulkopuolelle. 

 • Tarvitaan yhdenvertaiset tukitoimet lasten, nuorten ja aikuisten opiskelun ja työelämän mahdollistamiseen. Näitä voisivat olla esimerkiksi etäratkaisut ja sisäilmaesteettömät toimitilat. Toimitilaongelman ratkaisemiseksi tarvitaan muutoksia mm. lainsäädäntöön ja ohjeistuksiin, jotta maassamme jatkossa rakennetaan, korjataan ja ylläpidetään terveitä rakennuksia sekä tarpeen mukaan jo sairaistuneille soveltuvia eli sisäilmaesteettömiä rakennuksia. 

 

EHDOKKAAN LUPAUS:

Mikäli tulen valituksi kansanedustajaksi, lupaan toimia aktiivisesti ja parhaani mukaan tulevalla nelivuotiskaudella terveyspalveluiden, sosiaalipalveluiden, toimeentulon sekä koulutus- ja työmahdollisuuksien järjestämiseksi yhdenvertaisesti myös sisäilmasta oireileville ja sairastuneille.

SEISTÄÄN SISÄILMAOIKEUDENMUKAISEN SUOMEN PUOLESTA
– KOKO SUOMI YHDESSÄ! 
KIITOS, KUN OSALLISTUT JA LEVITÄT SANAA!

Haluaisitko vedota asian puolesta, mutta et ole pyrkimässä Eduskuntaan? Se onnistuu helposti!
Tästä voit allekirjoittaa kansalaisadressin, joka toimitetaan valtion johdolle Eduskuntavaalien jälkeen.

Tästä voit ladata pdf-esitteen Sisäilmalupaus-kampanjasta ja levittää sitä sähköpostitse tai tulosteena.

 

Voit myös jakaa tämän sivun somessa.

 
 
SISÄILMALUPAUSTA KANNATTAVAT YHTEISÖT

Nämä yhteisöt ovat antaneet julkaistavaksemme tämän kannatusilmoituksensa.

Kaikki halukkaat yhteisöt kuten järjestöt, kunnat, puolueet, yritykset, seurakunnat ja oppilaitokset voivat lähettää julkaistavaksi kannatusilmoituksensa kuten tekstin, kuvan tai videon (sisältäen perustelun tai tilannekuvan) osoitteeseen sisailmalupaus@luukku.com.

OlliLuukkainen_sisäilmalupaus.jpg
juko_annekaitainen_sisailma_facebook_120
TeSin kannatusilmoitus.JPG
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry.JPG
Villeco.PNG
Suomen_poliisijärjestöjen_liitto.JPG
Sähköherkkien_kannatusilmoitus.JPG
HAKEn kannatus2.JPG
sisailma-aki2.jpg
Vanhempainliitto.jpg
Homekoira Team.JPG
HP_sisailmalupaus_800x800.png
MLLn kannatusilmoitus.jpg
Vihaiset_äidit.png
Vammaisfoorumi.JPG
Työterveyshoitajaliitto.jpg
SHS.JPG
Store

YHTEYDENOTOT

Sisäilmalupaus-tiimi

Sisäilmalupaus-tiimi on joukko kansalaisia, jotka haluavat edistää sisäilmasairaiden yhdenvertaisuutta yhteiskunnassamme.

sisailmalupaus@luukku.com

 • twitter
 • facebook

Lisätietoja

Ihmisoikeudet

Asunnottomuus

Lapsen oikeudet